Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας.

Σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Εργασία:

Ανάπτυξη, Βελτιστοποίηση

Τύπος:

Website

Category:

Websites